Slovensko potrebuje premýšľajúcich, podnikavých a neľahostajných ľudí. Našimi vzdelávacími, kultúrnymi a komunitnými podujatiami chceme k tomu prispieť. Pripravujeme ich v našom priestore na stretnutia a spoluprácu na Sládkovičovej 8 v Trenčíne a občas chodíme aj do iných miest.

Najbližšie pripravujeme


workshop

Základy budovania značky

štvrtok 26.1., 16:00 - 19:00, Voices, Trenčín
workshop s Ivanom Ježíkom zameraný na osvojenie si pojmu značka, zefektívnenie práce a zlepšenie komunikácie podnikavých ľudí, ktorí rozvíjajú svoj podnikateľský nápad alebo komunitný projekt
viac informácií

stretnutie pre rozhodných aj váhavých

Lepšia komunikácia, lepšie vzťahy

sobota 28.1., 9:00 - 16:00, Voices, Trenčín
deň plný interaktívnych hier, cvičení a diskusií s psychológmi a komunikačnými trénermi Martinom Čajkom a Michalom Šoltésom, autormi vzdelávacieho portálu www.otvorenahra.sk
viac informácií

Choices 63

Mladí a podnikaví, vek je len číslo

utorok 7.2., 18:00 - 19:30, Klub Lúč Trenčín
hostia: Jaroslav Dodok a Jaroslav Červinka
viac informácií

Služby

Neziskovým subjektom poskytujeme poradenské služby (rozvoj značky, sociálne siete, príprava projektov, komunikačná stratégia, vedenie tímu, ...). Pre komunitné iniciatívy, študentky a študentov sú konzultácie bezplatné.

Vzdelávaciu miestnosť na Sládkovičovej 8 v Trenčíne ponúkame na organizovanie menších podujatí aj iným subjektom. Základnou podmienkou dohody je, aby aktivity boli blízke nášmu poslaniu a možnostiam priestoru.

V prípade záujmu nám, prosím, napíšte na voices@voices.sk. Ozveme sa a dohodneme s vami ďalší postup.

2008 - 2015

priniesli sme 56 večerných rozhovorov so zaujímavými ľuďmi Choices
zorganizovali sme 5 ročníkov konferencie Jump Slovensko
usporiadali sme 9 podujatí Malý Jump pre stredoškolákov
pripravili sme školu Train 21 pre ľudí rozbiehajúcich vlastný biznis
realizovali sme 145 otvorených vzdelávacích seminárov
pripravili sme 42 verejných kultúrnych podujatí Voices Live
nakrútili sme a online komunikovali vyše 160 krátkych filmov
preložili a vydali sme knihu Sarah Durham Rozvoj značky neziskovej organizácie
popri práci za finančnú odmenu sme odpracovali dobrovoľnícky asi 6 500 hodín

Do našich aktivít bolo priamo zapojených viac ako 40 lektorov, 5 000 účastníkov, 250 neziskových iniciatív a desiatky základných, stredných a vysokých škôl. Krátke filmy a videá z našich podujatí videlo vyše 200 000 ľudí.

Partneri

logo Nadácie Orange logo 02 logo Nadačného fondu Telekom logo Cukru logo Nadácie Slovenskej sporitelne logo MeToo logo Eset logo WebSupport logo Impact Hub

Počas uplynulých rokov s nami spolupracovali aj Nadácia SPP, Nadácia VÚB, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia otvorenej spoločnosti a niektorí ďalší partneri.

Ďakujeme.

Podpora

Vítame dobrovoľnícku pomoc pri odbornom lektorovaní, príprave podujatí, správe počítačov, tvorbe grafiky, fotení či iných činnostiach. Ak máte záujem, prosím, kontaktujte nás.

Fyzické a právnické osoby nám môžu pomôcť asignáciou 2% z dane z príjmu. Naše údaje sú:
Nezisková organizácia Voices, Gen. Viesta 6, 911 01 Trenčín
IČO: 37925156, právna forma: nezisková organizácia

Voices uskutočnila na základe rozhodnutia Ministerstva vnútra SR číslo SVS-OVS3-2014/029544 verejnú zbierku na území SR v období od 25.11.2014 do 10.11.2015. Ďakujeme za vašu podporu a v zmysle zákona zverejňujeme predbežnú a záverečnú správu verejnej zbierky.

Ak vás oslovujú výsledky našej práce, prosím, podporte nás.
Vážime si vašu dôveru a ďakujeme za ňu.

Kontakt

Korešpondenčná a fakturačná adresa:
Voices, n.o., Gen. Viesta 6, 911 01 Trenčín
IBAN: SK65 0200 0000 0024 1744 6357
IČO: 37925156, DIČ: 2022545327

Priestor: Sládkovičova 8, Trenčín

Ivan Ježík, ivan.jezik@voices.sk, 0905 889 607
Žofia Teplická, zofia.teplicka@voices.sk, 0904 033 120
Peter Zahradník, peter.zahradnik@voices.sk, 0907 065 278

Dlhodobo nám pomáhajú Andrea Ungvölgyi, Jana Vlašičová, Martina Slováková, Peťo Teplický, Mirka Gúčiková, Viera Maríková, Boris Németh, František Halky Halás, Pino Ungvölgyi, Alenka Bastlová, Melany Kurpielová, Igor Rjabinin, Katka Cermanová a ďalší. Ďakujeme.
Členmi správnej rady sú Ján Orlovský, Lucie Schweizer a Róbert Slovák, naším revízorom je Peter Halák.

Viac informácií nájdete vo výročných správach
2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008