Praktická ochrana prírody

Bookmark and Share

Embed:

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) vzniklo v roku 1997. Vo svojej činnosti sa zameriava predovšetkým na praktickú ochranu prírody a na podporu trvalo udržateľného rozvoja v oblasti západného Slovenska. Hlavným cieľom združenia je ochrana a obnova prírody Bratislavského regiónu - najmä v Podunajsku, Malých Karpatoch a na Záhorí, ale aj v samotnej Bratislave a príležitostne aj v iných lokalitách Slovenska.

Krátky film vznikol počas návštevy Veľkolélskeho ostrova so vzácnymi močiarmi, lúkami a lužnými lesmi na Slovensku, ktorý má BROZ v prenájme s cieľom ochrany prírody. BROZ tu za tri roky zaviedlo tradičnú pastvu dobytka, ošetrilo vzácne hlavové vŕby, odstraňuje invázne druhy rastlín z prenajatých obecných pozemkov, vyčistilo ostrov od odpadu, skultúrnilo zanedbané plochy a vytvorilo nové pracovné miesta. 

Pripravil: Ivan Ježík, Pino Ungvölgyi
Kamera, strih: Vierka Čákanyová
© 2010 Voices

 


Zverejnené 19. júla 2010
Nápad sa ráta
Krátky film o pilotnom kultúrno-sociologickom komunitnom projekte urbanE.T. v...

Film predstavuje akademickú debatu ako súťažnú a vzdelávaciu aktivitu, ktorá...

Dokument o Výcvikovej škole pre vodiacich psov o pomoci zrakovo postihnutým...

Videosérie