Bookmark and Share

Sťahovanie z Baštovej

02.07.2012 - 

Od júla 2012 bude Voices kvôli šetreniu finančných nákladov fungovať dočasne bez kamennej kancelárie. Táto zmena zásadne neovplyvní aktivity organizácie. Pracovné stretnutia s partnermi, spolupracovníkmi a dobrovoľníkmi na iných miestach vnímame aj ako priestor na nové nápady a inšpirácie.

Naším sídlom a korešpondenčnou adresou zostáva Baštová 5, 811 09 Bratislava.