Bookmark and Share

Trampolína v ďalších mestách

04.07.2012 - 

Popri organizovaní vzdelávacích seminárov v Bratislave sme s Trampolínou v júni prvýkrát vycestovali a navštívili Banskú Bystricu. Na úspešný seminár pripravený s Komunitnou nadáciou Zdravé mesto nadviažeme v septembri a októbri.

Jednodenný tréning Nezisková organizácia dnes – príležitosti a výzvy bude viesť Ivan Ježík a účastníci sa na ňom dozvedia, aké sú základné úrovne identity organizácie, prečo je užitočné vymedziť si cieľové skupiny a definovať ciele, čím a ako popri transparentnosti získavať väčšiu dôveryhodnosť, ako efektívne používať internetové sociálne siete, kedy je autentický a relevantný obsah naozaj zaujímavý a zdieľaný a ako vytvárať partnerské spolupráce.

V Ružomberku nám 25. septembra pomôže Nezisková organizácia Stopka a 16. októbra v Žiline Únia detí a mládeže. Registráciu zabezpečujú priamo naši partneri.

Banskú Bystricu sme navštívili 26. júna a bolo to príjemne a užitočné stretnutie.