Bookmark and Share

Marián Porvažník

Marian_Porvaznik.jpg Marián po ukončení štúdia na gymnáziu Šrobárova v Košiciach absolvoval bakalárske štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. V súčasnosti pokračuje v štúdiu oboch odborov na druhom stupni. Akademickej debate sa venuje osem rokov a momentálne je členom správnej rady Slovenskej debatnej asociácie. Stál pri zrode projektu komunikačných tréningov a aktívne sa podieľa na jeho rozvoji.

Aktuality
Aprílové aktivity v Trenčíne
08.04.2015 - Na apríl sme pre aktívnych a otvorene zmýšľajúcich ľudí z Trenčína a okolia pripravili tri podujatia.
Jump Slovensko 2015 bude v Košiciach
30.03.2015 - V stredu 29. apríla sa koná štvrtý ročník obľúbenej neformálnej konferencie o ľuďoch a pre ľudí, ktorí robia niečo pre druhých. Zaregistrovať sa môžete na www.jumpslovensko.sk/2015 .
Workshop Riešenie konfliktov v Nitre
17.04.2015 - V utorok 28. apríla sa v Nitre koná tréning s Alešom Bednaříkom. Za spoluprácu pri príprave školenia ďakujeme občianskemu združeniu Flot.