Debris Company

Bookmark and Share

Embed:

Na zbiehačke k vynikajúcemu predstaveniu MONO sme nakrúcali prvé zábery do ďalšieho filmu z voľnej série Nápad sa ráta, ktorý mapuje vznik a existenciu divadelnej spoločnosti Debris. Divadelná spoločnosť Debris vznikla na pôvodnej báze súboru Hubris. Existuje a tvorí (s prestávkou 1999–2004) už pätnásť rokov. Hlavným výrazovým prostriedkom spoločnosti koncentrovanej prevažne na klasické témy bol vo väčšej miere nonverbálny prístup a autorské výpovede. Za obdobie svojej existencie divadlo vyprodukovalo viac než dvanásť predstavení. Všetky vstupy - vizuálne, hudobné, zvukové a pohybové, rytmizované v mieste a čase, vrstvy diania v prostredí divadla, či v inom priestore – existujú paralelne vedľa seba a hrajú proti iluzionizmu reálneho času. V súčasnom období komornejšie zloženie spoločnosti inklinuje k fyzickému a tanečnému divadlu, nevylučujúc však syntetický vhľad použitých médií.

Krátky film vznikol 25. februára 2011 a premiéru mal 17. marca 2011 na Voices Live 20.

Pripravil: Ivan Ježík
Kamera, strih: Viera Čakanyová

© 2011 Voices


Zverejnené 18. marca 2011
Nápad sa ráta
Krátky film o pilotnom kultúrno-sociologickom komunitnom projekte urbanE.T. v...

Film predstavuje akademickú debatu ako súťažnú a vzdelávaciu aktivitu, ktorá...

Dokument o Výcvikovej škole pre vodiacich psov o pomoci zrakovo postihnutým...

Videosérie